Thành phố Biên Hòa tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2010-2011.

19-07-2010 15:25
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức, trong đó, bổ sung đội ngũ viên chức ngành giáo dục thành phố Biên Hòa năm học 2010-2011, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục như sau:

I PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Phạm vi:

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

2. Đối tượng:

 Là công dân Việt Nam tốt nghiệp các khoa sư phạm, các trường đại học sư phạm trong cả nước; Tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Biên Hòa.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung dự tuyển viên chức:

- Có tuổi đời dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có tuổi đời dự tuyển từ 45 tuổi đến 50 tuổi cũng có thể được tuyển dụng.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật (được chính quyền địa phương xác nhận), có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (căn cứ giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên).

- Người dự tuyển ngạch giáo viên phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước - quản lý ngành giáo dục và đào tạo và những nội dung liên quan đến viên chức Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định.

-  Là nhân viên hợp đồng tại các trường phổ thông bao gồm: kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường ở các cơ sở giáo dục công lập;

b Về trình độ:

Đối với giáo viên: đạt trình độ đào tạo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: Tốt nghiệp các trường đại học (cao đẳng, trung học) sư phạm hệ chính quy; Tốt nghiệp các trường đại học (cao đẳng, trung cấp) khác ngoài sư phạm hệ chính quy, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cụ thể:

Đối với ngạch giáo viên:

-         Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch dự tuyển.

+   Ngạch giáo viên trung học cơ sở: phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hệ 3 năm trở lên hoặc Đại học sư phạm trên cả nước; ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp trường Cao đăng sư phạm Đồng Nai (có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2010 do trường CĐSP Đồng Nai chuyển về cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa).

+   Ngạch giáo viên tiểu học phải tốt nghiệp trung học sư phạm (12+2) trở lên.

-         Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước, phải có đầy đủ giấy tờ cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

              . Quy định ưu tiên trong dự tuyển:

1.   Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

2.   Những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng một đối tượng ưu tiên cao nhất.

Đối với các ngạch nhân viên, yêu cầu trình độ như sau:

-  Ngạch Kế toán viên trung cấp

+ Tốt nghiệp trung học kế toán;

+ Chứng chỉ A vi tính.

- Ngạch nhân viên văn thư :

+ Tốt nghiệp THPT chữ viết đẹp rõ ràng.Có chứng chỉ A vi tính trở lên;

+ Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên.

- Ngạch Lưu trữ viên trung cấp :

+ Tốt nghiệp trung cấp văn thư-lưu trữ;

+ Có chứng chỉ A vi tính hoặc tốt nghiệp lớp ứng dụng máy vi tính vào lưu trữ 01 tháng trở lên.

- Ngạch viên chức thư viện:

+ Tốt nghiệp trung cấp thư viện trở lên (Nếu tốt nghiệp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện);

+ Biết 1 ngoại ngữ trình độ A.

- Ngạch viên chức Thiết bị, Thí nghiệm : Trong khi chờ Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh của viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường học, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục – Đào tạo tạm quy định tiêu chuẩn tuyển loại viên chức này như sau:

+ Tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên (đối với các trường Tiểu học).

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm ngành Lý – Hóa – Sinh – Tin học trở lên (đối với các trường trung học cơ sở ).

- Ngạch nhân viên y tế : có trình độ từ trung cấp y, điều dưỡng trở lên.

Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

+ Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể.

+ Phát âm không chuẩn.

+ Thiếu một trong những hồ sơ quy định.

Lưu ý : Người xin dự tuyển phải trực tiếp đem hồ sơ tới địa điểm thu nhận hồ sơ để người thu nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm sơ tuyển về hình thức và phát âm theo đúng quy định.

4. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố Biên Hòa năm học 2010-2011 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

5. Cách thức tuyển dụng:

              - Việc tuyển dụng viên chức giáo dục cho các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa do Hội đồng tuyển dụng thành phố thực hiện.

              - Hội đồng tuyển dụng được thành lập và tổ chức xét tuyển viên chức theo đúng quy chế ban hành tại Nghị định 116/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số  211/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ.

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa tiến hành sơ tuyển, tổng hợp, nộp toàn bộ hồ sơ sơ tuyển về Hội đồng tuyển dụng thành phố Biên Hòa (thông qua phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa).

              II. QUY TRÌNH, NỘI DUNG, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

              1. Quy trình tuyển dụng:

              Bước 1. Công tác chuẩn bị tổ chức triển khai xét tuyển viên chức ngành giáo dục.

              Năm nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

              Bước 2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, phát hành, tiếp nhận hồ sơ và sơ tuyển

              - Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai chỉ tiêu, ngành nghề tuyển dụng viên chức trên các đơn vị thông tin đại chúng.

            - Hội động tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa số 112, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

            Bước 3. Xét tuyển dụng và công bố kết quả tuyển dụng

            Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả trúng tuyển.

            Căn cứ vào Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bàn hành quyết định tuyển dụng và phân công người trúng tuyển về các đơn vị trường học.

            2. Nội dung xét tuyển bao gồm:

            - Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng;

            - Kết quả học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển;

            - Đối tượng ưu tiên trong tuyên dụng (nếu người tuyển dụng thuộc nhiều diện ưu tiến thì chỉ được xét một diện ưu tiến cao nhất).

            3. Cách xác định người trúng tuyển:

            a. Người trung tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khóa, công với chính sách ưu tiên theo quy định tính từ người có có kết quả xét cao nhất đến hết chỉ tiêu được tuyển.

            b. Trường hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển  

          4 . Hồ sơ xét tuyển:

+     Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu)

+     Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường hoặc của cơ quan , tổ chức nơi người đó đang công tác, có dán ảnh 4 x 6 ).

+    

Bản sao có công chứng

 

Bằng tốt nghiệp THPT .

+     Bằng tốt nghiệp THSP, (CĐSP, ĐHSP),                      

+     Bản photo CMND.

+     Bản sao hộ khẩu thường trú ở thành phố Biên Hòa.

+     Các giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (nếu có).

+     Chứng chỉ học phần “Quản lý Nhà nước - quản lý ngành - Chứng chỉ sư phạm (đối với sinh viên tốt nghiệp các khoá trước, sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học khác), chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ”. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

+     Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

·          Lưu ý:

-   Đối với Sinh viên CĐSP Đồng Nai ra trường năm 2010 không phải nộp bằng tốt nghiệp, học bạ, chứng chỉ học phần Quản lý Nhà nước- Quản lý ngành.

-   Đối với sinh viên ra trường các khóa trước, phải có thêm đơn trình bày lý do chưa nhận nhiệm sở trước đây.

-   Đối với nhân viên văn thư, kế toán, viên chức thư viện, Thiết bị Thí nghiệm đã hợp đồng lao động tại đơn vị phải bổ sung thêm đơn bổ nhiệm chính thức vào ngạch; Bản tự nhận xét quá trình công tác hợp đồng do Hiệu trưởng nhận xét (theo mẫu quy định), tờ hợp đồng đầu tiên, tờ hợp đồng gần nhất, kèm theo danh sách ký duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2009-2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

              - Sau khi nhận được kế hoạch, yêu cầu Phòng Nội vụ thành phố, Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cán bộ chuyên môn thực hiện theo đúng trình tự của kế hoạch.

                  Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/7/2010 đến ngày 20/8/2010

                  - Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nắm nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua phòng Nội vụ thành phố), xây dựng thang bảng điểm chuẩn để xét tuyển, phát hành và tổng hợp hồ sơ, sơ tuyển.

                  - Giao phòng Nội vụ thành phố thành lập Hội đồng tuyển dụng, thông báo tuyển dụng.

                  - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đăng thông báo tuyển dụng trên Trang điện tử thành phố Biên Hòa.

                  - Đài truyền thanh Biên Hòa phát thông tin tuyển dụng trên đài Biên Hòa 3 ngày liên tiếp.

                  - Từ ngày 7/7/2010 đến ngày 5/8/2010 thông báo tuyển dụng và phát hành hồ sơ.

                  - Từ ngày 6/8/2010 đến ngày 15/8/2010 tổng hợp hồ sơ và tính điểm xét tuyển.

                  - Ngày 16/8/2010 tiến hành xét tuyển.

                  - Ngày 17/8/2010 đến ngày 20/8/2010 quyết định công nhận kết quả trung tuyển, quyết định tuyển dụng và phân bổ người trung tuyển về đơn vị.

                                                    

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TP BIÊN HÒA THÔNG BÁO

V/v: xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2010-2011.

Căn cứ Quyết định số  1479/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Biên Hòa năm học 2010 - 2011;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố Biên Hòa thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục để bổ sung cho đội ngũ viên chức cho các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa như sau:

I. Đối tượng xét tuyển:

- Là công dân Việt Nam tốt nghiệp các khoa sư phạm, các trường đại học sư phạm trong cả nước; Tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Biên Hòa.

- Có tuổi đời dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có tuổi đời dự tuyển từ 45 tuổi đến 50 tuổi cũng có thể được tuyển dụng.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật (được chính quyền địa phương xác nhận), có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (căn cứ giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên).

- Người dự tuyển ngạch giáo viên phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước - quản lý ngành giáo dục và đào tạo và những nội dung liên quan đến viên chức Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định.

-  Là nhân viên hợp đồng tại các trường phổ thông bao gồm: kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường ở các cơ sở giáo dục công lập;

II. Về trình độ:

Đối với giáo viên: đạt trình độ đào tạo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: Tốt nghiệp các trường đại học (cao đẳng, trung học) sư phạm hệ chính quy; Tốt nghiệp các trường đại học (cao đẳng, trung cấp) khác ngoài sư phạm hệ chính quy, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cụ thể:

Đối với ngạch giáo viên:

-         Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch dự tuyển.

+   Ngạch giáo viên trung học cơ sở: phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hệ 3 năm trở lên hoặc Đại học sư phạm trên cả nước; ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp trường Cao đăng sư phạm Đồng Nai (có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2010 do trường CĐSP Đồng Nai chuyển về cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa).

+   Ngạch giáo viên tiểu học phải tốt nghiệp trung học sư phạm (12+2) trở lên.

-         Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước, phải có đầy đủ giấy tờ cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

              . Quy định ưu tiên trong dự tuyển:

1.   Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

2.   Những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng một đối tượng ưu tiên cao nhất.

Đối với các ngạch nhân viên, yêu cầu trình độ như sau:

-  Ngạch Kế toán viên trung cấp

+ Tốt nghiệp trung học kế toán;

+ Chứng chỉ A vi tính.

- Ngạch nhân viên văn thư :

+ Tốt nghiệp THPT chữ viết đẹp rõ ràng.Có chứng chỉ A vi tính trở lên;

+ Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên.

- Ngạch Lưu trữ viên trung cấp :

+ Tốt nghiệp trung cấp văn thư-lưu trữ;

+ Có chứng chỉ A vi tính hoặc tốt nghiệp lớp ứng dụng máy vi tính vào lưu trữ 01 tháng trở lên.

- Ngạch viên chức thư viện:

+ Tốt nghiệp trung cấp thư viện trở lên (Nếu tốt nghiệp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện);

+ Biết 1 ngoại ngữ trình độ A.

- Ngạch viên chức Thiết bị, Thí nghiệm : Trong khi chờ Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh của viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường học, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục – Đào tạo tạm quy định tiêu chuẩn tuyển loại viên chức này như sau:

+ Tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên (đối với các trường Tiểu học).

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm ngành Lý – Hóa – Sinh – Tin học trở lên (đối với các trường trung học cơ sở ).

- Ngạch nhân viên y tế : có trình độ từ trung cấp y, điều dưỡng trở lên.

Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

+ Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể.

+ Phát âm không chuẩn.

+ Thiếu một trong những hồ sơ quy định.

Lưu ý : Người xin dự tuyển phải trực tiếp đem hồ sơ tới địa điểm thu nhận hồ sơ để người thu nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm sơ tuyển về hình thức và phát âm theo đúng quy định.

              III. Hồ sơ xét tuyển:

+     Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu)

+     Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường hoặc của cơ quan , tổ chức nơi người đó đang công tác, có dán ảnh 4 x 6 ).

+    

Bản sao có công chứng

 

Bằng tốt nghiệp THPT .

+     Bằng tốt nghiệp THSP, (CĐSP, ĐHSP),                      

+     Bản photo CMND.

+     Bản sao hộ khẩu thường trú ở thành phố Biên Hòa.

+     Các giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (nếu có).

+     Chứng chỉ học phần “Quản lý Nhà nước - quản lý ngành - Chứng chỉ sư phạm (đối với sinh viên tốt nghiệp các khoá trước, sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học khác), chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ”. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

+     Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

·          Lưu ý:

-   Đối với Sinh viên CĐSP Đồng Nai ra trường năm 2010 không phải nộp bằng tốt nghiệp, học bạ, chứng chỉ học phần Quản lý Nhà nước- Quản lý ngành.

-   Đối với sinh viên ra trường các khóa trước, phải có thêm đơn trình bày lý do chưa nhận nhiệm sở trước đây.

-   Đối với nhân viên văn thư, kế toán, viên chức thư viện, Thiết bị Thí nghiệm đã hợp đồng lao động tại đơn vị phải bổ sung thêm đơn bổ nhiệm chính thức vào ngạch; Bản tự nhận xét quá trình công tác hợp đồng do Hiệu trưởng nhận xét (theo mẫu quy định), tờ hợp đồng đầu tiên, tờ hợp đồng gần nhất, kèm theo danh sách ký duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2009-2010.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

-   Nộp hồ sơ tuyển dụng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa số 112, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

-   Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 05-8-2010.

Lưu ý:

-   Nhu cầu tuyển dụng của đơn vị được thông báo tại Hội đồng tuyển dụng và trên phương tiện thông tin đại chúng.

-   Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ để sơ tuyển về ngoại hình và phát âm.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0613.823.379. Người dự tuyển có thể xem chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể tại Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Biên Hoà hoặc trên trang thông tin điện tử thành phố Biên Hòa http://bienhoa.gov.vn./.

 

      NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2010- 2011

(Ban hành kèm theo thông báo số 195/TB-HĐXTVC ngày 07/7/2010 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Tp. Biên Hòa)

                                                                                                            

STT

Tên ngạch tuyển dụng

Số lượng

 Mầm non

01

Giáo viên mầm non

36

 Tiểu học

02

Giáo viên tiểu học

30

03

Giáo viên anh văn

02

04

Giáo viên thể dục

20

05

Giáo viên nhạc

15

06

Giáo viên họa

15

07

Tổng phụ trách

14

08

Thư viện

15

09

Thiết bị

08

 Trung học cơ sở

10

Giáo viên toán

03

11

Giáo viên Hóa

01

12

Giáo viên sinh

01

13

Giáo viên sử

02

14

Giáo viên địa

02

15

Giáo viên pháp văn

02

16

Giáo viên thể dục

07

17

Giáo viên kỹ thuật

02

18

Giáo viên tin

08

19

Thư viện

03

20

Thiết bị

14

 Nhân viên

21

Kế toán

08

22

Văn thư

20

23

Trung cấp Y tế

59

 

                                                                  Công Trinh

                                                    ( Phó Phòng Nội Vụ TP. BH)