Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 
I. ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG VÀ TRUY TẶNG DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

1. Thẩm quyền đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.

2. Hồ sơ gồm có:
- 07 biên bản đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có xác nhận của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể phường, xã nơi Bà mẹ và nhân thân cư trú (do cán bộ Lao động – TBXH phường, xã lập).
- 07 biên bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú (do gia đình hoặc Bà mẹ khai);
- 07 biên bản của họ tộc đề nghị ủy quyền cho thân nhân đang thờ cúng (Bà mẹ đã từ trần và các liệt sĩ) được nhận chế độ của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có xác nhận của ỦY BAN NHÂN DÂN phường, xã.

3. Thời gian thẩm định và đề nghị: 10 ngày làm việc.

4. Lệ phí: Không.

II. XÉT ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI THAM GIA CÁCH MẠNG, THAM GIA KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐÀY

1. Thẩm quyền đề nghị
: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

2. Hồ sơ gồm có:
- Bản khai cá nhân (mẫu 8-TĐ1);
- Bản sao 01 trong các giấy tờ sau: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

3. Trình tự lập hồ sơ:
- Người bị bắt tù đày làm bản khai (mẫu 8-TĐ1) kèm theo bản sao một trong những giấy tờ sau: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;
- UBND phường, xã căn cứ các giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách những người đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ trên chuyển về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố;
- Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội căn cứ hồ sơ quyết định trợ cấp một lần.

4. Thời gian nhận, trả kết quả: 30 ngày làm việc.

5. Lệ phí: Không.

III. XÉT ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ TÁI GIÁ

1. Thẩm quyền đề nghị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

2. Hồ sơ gồm có:
- 02 đơn xin hưởng chế độ của vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá (nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi, có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú);
- 02 giấy xác nhận của con liệt sĩ, mặc dù vợ hoặc chồng đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành (18 tuổi);
- 02 biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt phường,xã;
- 02 biên bản xác nhận của họ tộc, bố mẹ, anh chị em của liệt sĩ và nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành.

3. Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc.

4. Lệ phí: Không.

IV. ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ VÀ TIỀN TUẤT

1. Thẩm quyền giải quyết: UBND thành phố Biên Hòa.

2. Hồ sơ gồm có:
- 02 bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần khai, có xác nhận của UBND phường, xã (mẫu số 12-TT1);
- 02 bản sao giấy chứng tử (có chứng thực);
- 02 tờ trình của Ủy ban nhân dân phường, xã cấp tiền mai táng phí.
* Đối tượng được hưởng tiền mai táng phí: Đối tượng hưởng mai táng phí do Trung ương quy định (không phải là đối tượng đang được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội).

3. Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc.

4. Lệ phí: Không.

V. XÉT ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

1. Thẩm quyền đề nghị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố thẩm định, trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết.

2. Hồ sơ gồm có:
- Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2);
- 01 trong các giấy tờ kèm theo: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác;
- Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy xác nhận có con bị dị dạng, dị tật của Trung tâm Y tế cấp phường, xã.
- Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (mẫu số 7-HH3), thành phần gồm: Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên (biên bản đề nghị phải có chữ ký và đóng dấu của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã);
- Đơn xin giám định khả năng lao động (mẫu số 01)
* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố căn cứ hồ sơ của phường, xã đề nghị, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ký Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (mẫu số 7-HH1)

3. Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc.

4. Lệ phí: Không.

VI. XÉT HỒ SƠ TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TỪ NƠI KHÁC CHUYỂN ĐẾN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ TỪ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC

1. Thẩm quyền đề nghị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

2. Hồ sơ gồm có:
a) Trường hợp chuyển đến:
- Hồ sơ liệt sĩ, thườn binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng, chất độc hóa học;
- 02 đơn xin tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu);
- 02 phiếu điều tra đối tượng có công (theo mẫu);
- 02 bản sao chứng nhận thân nhân liệt sĩ, Bằng Tổ quốc ghi công hoặc giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh;
- 02 bản sao hộ khẩu có công chứng;
- 02 bản cam kết, nếu đối tượng chuyển đến ở với con thì con phải có bản cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng cha (mẹ) suốt đời (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã);
- 02 bản sao chủ quyền nhà có công chứng;
b) Trường hợp chuyển đi:
- Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng;
- 02 bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới;
- Phiếu di chuyển của Sở Lao động Thương binh và Xã hội kèm theo toàn bộ hồ sơ (bản gốc) của người có công với cách mạng;
* Hồ sơ được niêm phong và giao cho người có công (có ký nhận bàn giao hồ sơ). Mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết trước khi di chuyển. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký phiếu di chuyển, người có công phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đến.

3. Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc.

4. Lệ phí: Không.

VII. XÁC NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Chỉ giải quyết cho những người có hộ khẩu thường trú tại đại phương.

1. Thẩm quyền giải quyết: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

2. Hồ sơ gồm có:
- 02 đơn xin miễn, giảm tiền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú;
- 02 bản sao giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ, người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp thường xuyên; thương binh, bệnh binh (tỉ lệ mất sức từ 61% trở lên); bản sao Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương kháng chiến hạng nhất;
- 02 bản sao hộ khẩu; chủ quyền nhà có công chứng hoặc biên nhận hồ sơ của phòng Tài nguyên Môi trường thành phố. Xuất trình giấy báo nộp tiền của chi Cục thuế, sổ lĩnh trợ cấp.
* trường hợp đối tượng là công an, quân đội không thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố quản lý thì phải có phiếu chuyển của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không

VIII. VỀ THỦ TỤC CẤP SỔ CHẾ  ĐỘ ƯU ĐÃI HỌC SINH CHO CON ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG THUỘC KHỐI GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO (THỰC HIỆN TỪ NIÊN HỌC 2005-2006 TRỞ VỀ SAU)

1.Thẩm quyền đề nghị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trình Sở lao động – Thương binh xã hội giải quyết.

2. Hồ sơ gồm có:
a) Đối tượng chính sách do phường, xã quản lý chi trả (mỗi học sinh, sinh viên lập thành 02 bộ):
- 02 tờ khai cấp sổ (mẫu số 1) có xác nhận phường, xã nơi cư ngụ;
- 02 bản sao khai sinh, nếu là bản photo phải có công chứng của ủy ban nhân dân phường, xã (nếu sai năm sinh và chữ đệm của tên cha hoặc mẹ giữa khai sinh của con và thẻ thương binh, con liệt sĩ, chất độc hóa học …phải có xác nhận của phường, xã là cùng một người);
- 02 bản sao thẻ thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ …(kèm theo bản chính để đối chiếu);
- 02 tấm hình 3x4 của học sinh, sinh viên để làm sổ trợ cấp;
- Sổ lĩnh tiền trợ cấp chế độ của cha (mẹ) ở phường, xã (để đối chiếu);
- 02 bản sao giấy nhập học đối với khối đào tạo (năm thứ I);
(mẫu số 1 ;làm riêng cho từng học sinh đang đi học).
* Riêng khối giáo dục, con đối tượng chính sách theo học từ cơ sở giáo dục mầm non trở lên, do thời gian học dài nên chi làm 2 giai đoạn học là:
- Từ cơ sở giáo dục mầm non đến cơ sở giáo dục phổ thông;
- Sau khi tốt nghiệp cấp III phổ thông, học tiếp trường dạy nghề, trung học, cao đẳng, đại học có khóa học từ 01 năm trở lên, hồ sơ chỉ cần nộp thêm :
+ 02 bản sao giấy nhập học;
+ 02 tấm hình 3x4;
+ Sổ trợ cấp giáo dục (nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố để cấp sổ khối đào tạo).
* Đối tượng chính sách phường, xã chi trả trợ cấp làm thêm 02 danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo (mẫu số 02) kèm hồ sơ con đối tượng chính sách về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (kể cả đơn vị quân đội, công an…).
 b) Đối tượng chính sách thuộc đơn vị quân đội, công an quản lý có hộ khẩu tại thành phố Biên Hòa:
- 02 tờ khai cấp sổ (mẫu số 01) do đơn vị chủ quản cấp tỉnh, bộ ký tên, đống dấu;
- 02 khai sinh có công chứng (nếu sai năm sinh và chữ đệm của tên cha hoặc mẹ giữa khai sinh của con và thẻ thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ…phải có xác nhận của phường, xã là cùng một người);
- 02 bản sao hộ khẩu có công chứng;
-  02 bản sao giấy nhập học đối với khối đào tạo (năm thứ I);
(mẫu số 1 ;làm riêng cho từng học sinh đang đi học).
* Riêng khối giáo dục chuyển lên học tiếp khối đào tạo, về thủ tục hồ sơ cần có như đối tượng chính sách phường, xã đã nêu trên.
 c) Thời gian nộp xác nhân của trường đang học và chi trã chế độ ưu đãi học sinh:
* Đối với khối giáo dục: Đầu năm học hàng năm, đầu thánh 9 và tháng 10 học sinh xuất trình sổ ưu đãi giáo dục để nhà trường nơi đang học ký xác nhận, đóng dấu, photo 01 bản kèm theo sổ ưu đãi nộp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp và thực hiện chi trả vào tháng 11-12 hàng năm (mỗi năm chỉ xác nhận 01 lần).
* Đối với khối đào tạo: Sinh viên có khóa học từ 01 năm trở lên được chi trả 02 học kỳ, sinh viên xuất trình sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo để nhà trường nơi đang học ký xác nhận; photo 01 bản kèm sổ ưu đãi nộp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp và thực hiện chi trả theo thời gian như sau:
- Học kỳ 1: Vào tháng 9-10; chi trả vào tháng 11-12 hàng năm.
- Học kỳ 2: Vào tháng 02-03; chi trả vào tháng 4-5 hà ng năm.
Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận theo thời gian quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. Riêng con đối tượng chính sách đã ngoài 20 tuổi vì ý do nào đó nay mới đi học tại các trường thuộc khối đào tạo, dạy nghề…; ngoài các hồ sơ quy định, cần kèm theo đơn xác nhận chưa có việc làm, hiện đang đi học (có xác nhận của tổ dân phố, khu phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, ghi rõ cụ thể chưa có việc làm, còn đang đi học).
* Từ năm học 2006-2007 trở về sau, khi đối tượng chính sách chuyển đến hoặc chuyển đi mà có con hưởng chế độ ưu đãi học sinh thì chuyển luôn hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục- đào tạo (qua Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh).

3. Thời gian giải quyết:

Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo:30 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không.

 

 

 

Mục khác

Văn bản chỉ đạo điều hành

LIÊN KẾT BÁO ĐIỆN TỬ

Lượt truy cập:
Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Bienhoa.gov.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.